Şirkət haqqında


  • Haqqımızda

Kercom MMC şirkəti Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda şirkət kənd təsərrüfatı sahəsində “Mr. Bee” brendi adı altında arıçılıq layihəsini inkişaf etdirir. Yaxın gələcəkdə İKT və Turizm sahələrində layihələrini aktivləşdirməyi planlaşdırır.

 

  • Missiyamız

Şirkətin məqsədi aşağıdakı hədəflərdən ibarətdir:

–  Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək,

–  Ölkənin ixrac potensialını artırmaq,

–  Yerli istehsalı artırmaq,

–   İT layihələrinin həyata keçirilməsi vasitəsilə ölkənin intellektual sahəsini inkişaf etdirmək,

–  Ölkənin geocoğrafi potensialından səmərəli istifadə edərək, turizm sahəsini inkişaf etdirmək.

 

  • Biznesin fəlsəfəsi

Şirkətin biznes fəlsəfəsi aşağıda qeyd olunan sektorların toqquşan maraqlarının kəsişmə nöqtələrini üzə çıxarmaqla biznesin inkişafına nail olmaqdır:

– Kənd təsərrüfatı (istehsalın artırılması),

– İnformasiya texnologiyaları (layihələrin effektivliyini artırmaq),

– Maliyyə sektoru (maliyyə dəstəyi və əməkdaşlıq),

– Təhsil sektoru (insan resursları siyasəti və intellektual sahənin stimullaşdırılması),

– Dövlət sektoru (dövlətin strategiyasına uyğunluq və dövlət dəstəyi),

– Media (cəmiyyətlə, daxili və xarici iqtisadi subyektlərlə effektiv kommunikasiya kanalı).